Опаковки с Ускорено Декомпозиране в Природата
Технологията Как действа? Продукти Екология Сертификати Научни изследвания

Научни изследвания

Много учени по света от престижни университети са изследвали различни аспекти на оксо-деградиращите полимери. Може да се запознаете с някои от техните изследвания в документите по-долу:
  1. Chiellini,E, Corti,A, Antone,S.D’, Swift, G. “Biodegradation of Thermally-Oxidized, Fragmented Low density Polyethylenes.” Polymer Degradation and. Stability, Elsevier. 3 January 2003

  2. Bonhomme, S, Cuer, A., Delort, A-M., Lemaire, Sancelme, M., and Scott, G. “Environmental Biodegradation of polyethylene.” Polymer Degradation and. Stability, Elsevier. 25 March 2003

  3. Chiellini,E, Corti,A, Antone,S.D’, Baciu, R.. “Oxo-biodegradable carbon backbone polymers – Oxidative degradation of polyethylene under accelerated test conditions.” Polymer Degradation and. Stability, Elsevier. 27 March 2006

  4. Billingham, N.C, Chiellini, E., Corti, A., Baciu, R., and Wiles, D.M., “Environmentally Degradable Plastics Based on Oxo-biodegradation of Conventional Polyolefins.” NCB, Pisa Paper; 2002

  5. Billingham,N.C, Wiles, D.M., Cermak, B. E. Cermak, Gho J.G., Hare, C.W. J., Tung, J.F. “Controlled – Lifetime Environmentally Degradable Plastics Based on Conventional Polymers.

     (c) 2007 EXTRAPACK Ltd., Bulgaria    Информация за продукти от дегрален - тел. 0700 10 313