Български Cesky English ???????? Francais Македонски Romana
Опаковки с Ускорено Декомпозиране в Природата
Технологията Как действа? Продукти Екология Сертификати Научни изследвания

Сертификати

Продуктите от дегрален инкорпорират адитива TDPA® на EPI Enviromental Products Corp. - Canada. За тези продукти има издадени следните сертификати:
  • Сертификат за годност за контакт с хранителни продукти, съгласно изискванията на Европейския Съюз, включително за съответствие с директивите: 89/109/EEC (Framework Directive) и 2002/72/EC (The Plastics Directive);
  • Сертификат за годност за контакт с хранителни продукти, съгласно изискванията на Американската агенция за храни и лекарства;
  • Лабораторен анализ за разградимост на продукти от дегрален;
  • Лабораторен анализ за липса на тежки метали и никел в продукти от дегрален;
Сертификатите и лабораторните анализи се предоставят на заинтересовани лица и организации след писмена заявка на е-мейл degralen@ep-bags.com или факс 062/611-556. Заявката трябва да съдържа контактните данни на лицето-заявител, както и целта за която са необходими документите.
     (c) 2007 EXTRAPACK Ltd., Bulgaria    Информация за продукти от дегрален - тел. 0700 10 313