Опаковки с Ускорено Декомпозиране в Природата
Технологията Как действа? Продукти Екология Сертификати Научни изследвания

Продукти от DEGRALEN

Торбички за аптеки от DEGRALEN Торбички за търговски вериги Стандартни торбички от DEGRALEN Чували за отпадъци от DEGRALEN
Почти всички гъвкави опаковки, които стандарнто се изработват от полиетилен с висока, средна и ниска плътност, могат да бъдат изработени от DEGRALEN. При това, преди да е започнало разграждането, възможността им за рецеклиране се запазва.

Торбички за аптеки от DEGRALEN Торбички за търговски вериги Стандартни торбички от DEGRALEN Чували за отпадъци от DEGRALEN
     (c) 2007 EXTRAPACK Ltd., Bulgaria    Информация за продукти от дегрален - тел. 0700 10 313