Опаковки с Ускорено Декомпозиране в Природата
Технологията Как действа? Продукти Екология Сертификати Научни изследвания

Екология

Много хора ще си зададат въпроса "Екологични ли са торбичките от DEGRALEN®"? Тъй като еднозначно определение за "екологичен" продукт няма, тук ще опишем предимствата и недостатъците на тази технология.
  1. Продуктите от DEGRALEN® са произведени от петрол, също като класическите пластмаси, а не от растителни или животински продукти. От друга страна, енергията необходима за тяхното производство остава малка, също като на продуктите от класическите пластмаси.
  2. Продуктите от DEGRALEN® не са подходящи за индустриално компостиране, за разлика от компостируемите опаковки. В България няма и без това инсталации за компостиране на битови отпадъци.
  3. Продуктите от DEGRALEN® помагат за намаляването на визуалното замърсяване в природата с опаковки, особено с торбички. Това е полезно, особено за страна като България с развит туризъм.
  4. При разлагането си продуктите от DEGRALEN® отделят много бавно въглероден двуокис (парников газ), за разлика от продуктите произведени от естествени продукти, като например хартия или компостируеми опаковки.
     (c) 2007 EXTRAPACK Ltd., Bulgaria     Информация за продукти от дегрален - тел. 0700 10 313